Saturday, May 21, 2011

VINTAGE 3 SUKU CHAMPION KAIN SAMBUNG 1984 50/50---BOOK
Condtion A
armpit 19
length 26.5
RM65